• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Marken mäts

Idag ska Alphonsine och Magloire åka till Vounda tillsammans med direktören för det regionala lantmäteriet i Kinkala. Marken ska mätas upp, så att vi vet hur stor den är och vi får en karta över den. Det är inte gratis. Vi har brist på pengar till projektet, men direktören accepterade… LÄS MER

Agroforestery information

Träd i jordbruket Inom de traditionella jordbrukssystemen härmar bönderna ofta naturen för att upprätthålla bördigheten i jorden och för att maximera avkastningen. Det innebär att de dels odlar flera grödor samtidigt, dels kombinerar jordbruket med trädodling Acacia albido-träd i en hirsplantering. Denna Acacia kallas mirakelträd. Den fäller löven under regnperioden… LÄS MER