• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Agroforestery information

Träd i jordbruket Inom de traditionella jordbrukssystemen härmar bönderna ofta naturen för att upprätthålla bördigheten i jorden och för att maximera avkastningen. Det innebär att de dels odlar flera grödor samtidigt, dels kombinerar jordbruket med trädodling Acacia albido-träd i en hirsplantering. Denna Acacia kallas mirakelträd. Den fäller löven under regnperioden… LÄS MER