• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Vounda-besök

Vi har haft besök av ett par från Vounda, som häromdagen for tillbaka till Vounda. En lastbil stannade och tog dom med. Det blev en resa på sex timmar. Detta innebär, att vi, om vi vill besöka Vounda, kan åka i kabin på en lastbil direkt till vår jord i… LÄS MER

Sammanfattning jan-15

Vi planerade att åka till Vounda i början på januari. Men Magloire, som är väldigt betydelsefull för projektet, har en bror som dog 12e. Han blev 46 år. Allt försenades då två veckor. Innan dess var markägarens son sjuk i Brazzaville och hans mor vad där i någon månad. Hon… LÄS MER

Besök Vounda jan -15

Vi ville besöka Vounda första eller andra veckan i januari 2015. Nu fördröjs vi något eftersom en bror till en av dom som ska med har dött idag. Rutinen är då att man har en vaka i en vecka och därefter begravs den döde. Det är lite för många runt… LÄS MER

Om jordbruket

Jordbrukets styrkor Stora marknader internationellt nära Kongo och ett stort behov inom landet. Geografiska läget både norr och söder om ekvatorn ger skördar hela året, ett jordbruk utan avbrott hela året Bördig mark, ca 10 miljoner hektar, 2,5 hektar per invånare. Medvetenhet från regeringens sida om behovet att utveckla jordbruket… LÄS MER

Träd

Igår på julafton fick Alphonsine reda på att någon har fält träd på vår mark och sågat till plankor. Dessa väntar nu på att transporteras till Brazzaville och säljas. Fult! Men så kan det gå när man inte är på plats. Nu försöker vi ordna, att när plankorna kommer till… LÄS MER

Mitsubischi

Mitsubishi Pajero finns fortfarande i Kindamba. Idag är det ,mening att A-Kim ska följa med en av Elbes lastbilar, som ska till Vindza. Bilen ska bogseras till Brazza för reparation. Spännande att se om det fungerar. 22 dec och det fungerade inte. Det var för tungt att bogsera bilen, ganska… LÄS MER

Bilrep

Nu den 8 december står vår jeep i Kindamba och måste repareras. En chaufför åkte i fredags till Kindamba med en av Elbes lastbilar, som skulle med last till Vindza, som ligger bortom Kindamba. På söndagen fick vi besked att det inte fungerat. Vi måste skicka en reparatör A-kim för… LÄS MER

Läget i nov/dec 2014

Vår ansvarige för arbetet nu i Vounda finns på plats. Följande åtgärder planeras. Arbete på stängsel och iordningställande av boskapsparken pågår och en grupp på 8 personer arbetar med detta. Ett provisoriskt hus ska färdigställas. Vi planerar att tillbringa stor del av januari i Vounda. Ett fält med maniok ska… LÄS MER