• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Fjärde juni 2015

Arbetet med Maman Ulla går vidare. Vi planerar fortfarande att åka till Vounda nu i juni. Den senaste fördröjningen beror på att Magloire, som absolut måste vara med, har förlorat sin mor och begravning sker fredag den 5e juni. Han har f ö förlorat flera av sina släktingar den senaste… LÄS MER

Alphonsine åter

Söndag kl 17h50 återkom Alphonsine från Vounda. Resan började i går lördag. De blev tvungna övernatta i lastbilen i Mindouli. Hon hade hyttplats tillsammans ett knappt tiotal personer. Jag återkommer med en redogörelse längre fram. Tillägg: Det var alltså en mycket besvärlig resa för Alphonsine. Hon fick resa bakpå en… LÄS MER

Med lastbil till Vounda

Det går en lastbil direkt till Vounda var annan vecka. Alphonsine behöver göra ett besök för att följa upp arbetet i Vounda. Vi planerar bl a ett hus för att kunna bo och övernatta på Maman Ulla. De som arbetar måste kunna stanna mer än en dag för att göra… LÄS MER

Alphonsine till Vounda

Just nu planerar A för sitt besök en vecka i Vounda. Hon reser 5e maj med lastbil härifrån Nganga Lingolo och har med sig en person Bansousi (namnet betyder att han är tvilling), som ska börja bygga det hus vi behöver, för att få projektet att fungera. Hon kollar förstås… LÄS MER

Rapport 26 april 2015

Här kommer en sammanfattning av läget i slutet av april för vårt projekt Maman Ulla. Vi har startat i liten skala eftersom vi inte får fram så mycket pengar här. Alphonsine och jag står för en hel del. Men aktiviteterna måste ge inkomster detta år. Vi räknar med att börja… LÄS MER

31 mars 2015

Inget nytt finns att rapportera. Någon resa för Magloire har inte skett. Vi hoppas han, Alphonsine och en byggnadskunnig ska kunna resa med lastbil till Vounda någn vecka och få fart på byggandet av övernattningshuset. Men huruvida detta kan ske, är som alltid osäkert här. Dock pågår arbete på plats… LÄS MER

Marsinfo

Info om vad som händer med Maman Ullas projekt. Det går inte fort fram här, men några arbetar i Vounda med boskapsparken samt att röja för plantering i april någon gång. Ulla-Britt föreslår att vi köper in ett anta bikupor, ställer upp dem i Vounda. Mycket bra förslag. Jag hade… LÄS MER

Läget 1a mars 2015

Alphonsine och jag finns fortfarande kvar i Nganga Lingolo. Markägarens son, den enda som känner till marken och dess gränser måste finnas med när vi slutbetalar marken. Han har opererats för en tumör och måste sedan årets början vara på sjukhuset eller i dess närhet. Han beräknas bli frisk i… LÄS MER

Vounda-besök

Vi har haft besök av ett par från Vounda, som häromdagen for tillbaka till Vounda. En lastbil stannade och tog dom med. Det blev en resa på sex timmar. Detta innebär, att vi, om vi vill besöka Vounda, kan åka i kabin på en lastbil direkt till vår jord i… LÄS MER