• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Marken i Vounda

Direktören för lantmäteriet kom på morgonen fredag den 5 maj 2016. Hade vi lyckats med det som tyckts omöjligt? Marken regleras traditionellt av byn och bychefen har mycket att säga till om. Detta system förändras nu i Kongo och all mark skall mätas upp och registreras i ett jordregister enligt… LÄS MER

Marken mäts

Idag ska Alphonsine och Magloire åka till Vounda tillsammans med direktören för det regionala lantmäteriet i Kinkala. Marken ska mätas upp, så att vi vet hur stor den är och vi får en karta över den. Det är inte gratis. Vi har brist på pengar till projektet, men direktören accepterade… LÄS MER

Agroforestery information

Träd i jordbruket Inom de traditionella jordbrukssystemen härmar bönderna ofta naturen för att upprätthålla bördigheten i jorden och för att maximera avkastningen. Det innebär att de dels odlar flera grödor samtidigt, dels kombinerar jordbruket med trädodling Acacia albido-träd i en hirsplantering. Denna Acacia kallas mirakelträd. Den fäller löven under regnperioden… LÄS MER

Vounda besök i december 2015

Alphonsine var några dagar i Kindamba. Hon åkte lastbil till byn Loukako, där hon stannade eftersom vägen till Vounda över 3 mil är praktiskt taget oframkomlig. Hon hade heller inte någon bil till förfogande. I Vounda bor en person « Sankte Per » « S:t Pierre » på franska och håller ordning på husen.… LÄS MER

25 november 2015

Det är långt mellan inläggen nu. Vi finns kvar i Nganga Lingolo, men några personer finns på plats i Vounda. De skall närmast göra klar boskapshagen för att släppa in de ca 10 kor vi har. Några ska gå med djuren i betsel från Loukakou till Vounda. Det är en… LÄS MER