• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Om Pool och Kindamba

Jag har lagt in fakta om Pool och Kindamba under Kongo. De är hämtade från en studie 2011 ”Etude du Secteur Agricole (ESA) som jordbruksdepartementet beställt. Enkät har gjorts i alla Kongos 13 distrikt och den jag har gäller för Pool. Det är flera intressanta siffror och fakta som finns… LÄS MER

Oro i Pool

Alphonsine befinner sig sedan en vecka i Vounda. Den artonde augusti rånades passagerarna på fyra lastbilar av några beväpnade banditer på landsvägen mellan i Brazzaville och Pointe Noire i Pool-regionen, meddelar La Semaine Africaine. Alphonsine reste den nittonde och rånet ägde rum på en annan del av vägen, än där… LÄS MER

Djuruppfödning

Besök på farm i Nganga Lingolo En bit från oss i Nganga Lingolo finns en stor farm med uppfödning av höns och grisar. De säljer t ex varje vecka mellan 7-8 grisar. Köpare är bl a de större varuhusen i Brazzaville. De startade med fem grisar i en svinstia och… LÄS MER

Trädgårdsanläggning

Vi har besökt ett kooperativ i Louingi tio mil utanför Brazzaville. Kooperativet har funnits sedan 1960 och omfattar 3,5 hektar grönsaksodling. De tar in vatten längst ned och pumpar upp till ett vattentorn högst upp, varifrån bevattning sker genom rörsystem. De har också grisuppfödning,  Kooperativet har fjorton medlemmar och 21… LÄS MER

Fiskodling

This gallery contains 11 photos.

Vi har besökt en stor fiskodlingsanstalt, som ligger en knapp mil från Nganga Lingolo. Vi har möjlighet att bygga dammar i Vounda, men än vet vi inte om eller när vi skulle påbörja fiskodling. Dzoumouna fiskodlingsanstalt tillkom på 1950-talet, då Kongo ingick i Franska Centralafrika. De exporterade till de andra… LÄS MER

Kooperativet

Kooperativets stadgar och interna reglemente har lämnats till den jordbruksansvarige i Kindamba för att kooperativet ska registreras hos myndigheterna. Det är först den jordbruksansvarie, Romain, som ska registrera det, sedan ska souprefect i Kindamba signera. Därefter ska det registreras i Kinkala, provinshuvudstaden. Hur lång tid detta kan ta vet jag… LÄS MER

Vision VILUKA

Detta är en vision, som vi kallar Viluka, om vad projektet skall utvecklas till. Det har startad i mycket liten skala och skall utvecklas framöver. Viluka betyder att vakna upp till förändring för alla människor i ogynnsamma sociala situationer och att inte förvänta sig förändring utan egen ansträngning. Projektet är… LÄS MER

la Loi agro-foncière

Det tycks inte vara så enkelt att få marken inregistrerad. Jag lägger in en text på franska om vad som krävs i Kongo, för att ha den lättåtkomlig framöver. Alphonosine har besökt sous-prefekten, Kindamba denna morgon. Han väntar fortfarande på att lantmäteriet ska höra av sig. Vi ska alltså få… LÄS MER