• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Tidigare projekt

 Vi har skapat och varit aktiva i ca sju projekt tillsammans med en hembygdsförening i Kongo – ADPM.

1997 -2003

Broderskapsgruppen i Motala fick 1997 stöd från Olof Palmes Internationella Center så att ADPM kunde starta ett kultur och ungdomscenter i Kindamba. Men ett inbördeskrig bröt ut och centret plundrades. I väntan på krigsslut ordnade vi en folkhögskolekurs i Motala för fem medlemmar från ADPM om det civila samhällets betydelse. Det blev mycket lyckat. Medan kriget fortsatte fixade vi en materialinsamling och sände ner en container 2003 med material för att användas vid återuppbyggnad av centret mm.

2004-05

I Kindamba var ADPM aktiva med att sända och dela ut nödhjälp och hjälpa flyktingar i olika läger. ADPM genomförde en workshop för kvinnor och grönsaksodling, startade en kreditkassa för kvinnor. Bona folkhögskola i Motala genomförde ett seminarium om konflikthantering för 24 ledare som sedan besökte olika byar i Kindamba.

2006

Ett nätverk Kindamba – Motala hade bildats och de kunde med stöd från Forum Syd sända ner två fotbollsvolontärer till Kindamba. Broderskapsgruppen i Örebro tog ansvar för att ett arbetsläger kunde genomföras i Kindamba med stöd från Olof Palmes Internationella Center. Centret reparerades och gjordes i ordning och det nedsända materialet kunde användas. Olika seminarier och utbildningar genomfördes bl a om jordbruk, boskapsuppfödning, grönsaksodling, fiskodling, tillverkning av lokalt byggnadsmaterial.

2009-2010

Ett jordbruksprojekt med stöd från Olof Palmes Internationella Center. Olika seminarier genomfördes. Ett handlade om boskapsuppfödning, till detta hade kopplats löfte om att få fem djur till sin park. De deltagande hade eller höll på att iordningställa parker. Kvinnoseminarium och kreditkassa. Olika odlingssätt. mm. En skalmaskin för ris installerades och ett antal ton ris kunde förädlas.

2011

En svensk Afrika-förening SOLICO med stöd från Forum Syd tog ansvar för projektet Rätten till rent vatten. Insatsen handlade om att öka kunskapen i befolkningen om rätten till rent vatten och hälsa I projektet utbildades och skapades metoder för att få rent vatten och bevara det rent.

(Visited 62 times, 1 visits today)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *