• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

KONGO

Kongo ligger mitt under ekvatorn i Kongobäckenet, världens näst största regnskogsområde. Huvudstaden Brazzaville är belägen vid Kongoflodens strand.

Av landets ca 4 miljoner invånare bor nästan två tredje delar i Brazzaville och hamnstaden Pointe Noire. Franska är officiellt nationellt språk. Det finns många inhemska språk, bland de största är Kikongo och Lingala. Stor andel är kristna och ungefär lika många har inhemsk tro. Flera etniska grupper lever tillsammans. Inbördeskriget som av och till blossade upp mellan 1993-2003 var inte etniskt baserat. Nu råder fred och lugn.

Oljeutvinning dominerar ekonomin. Mellan 2005-08 utgjorde den 66% av BNP och 93% av exportinkomsterna samt 84% av skatteinkomsterna. 2008 var den ekonomiska tillväxten 6,4%. En viss tillväxt har skett inom transportsektorn och telekommunikationer.

Naturen domineras av skog ca 60% och savann. Kongo har stor areal mycket god jordbruksmark, men endast ca 3% utnyttjas. Jordbruket är tillbakasatt. Extensivt jordbruk och boskapsuppfödning dominerar. Mer än 90% av livsmedelsproduktion utförs av småbönder och andelen kvinnor därav är nästan 64%. Här odlas maniok – som är basfödan – banan, majs, soja, ris, jordnötter, grönsaker, potatis, lök, kakao, kaffe, palmolja och fiske i floderna. Den inhemska livsmedelsproduktionen räcker inte till för att möta den lokala efterfrågan.

Inkomstfördelningen är starkt ojämn.

Av 2500 MW vattenkraft för elektricitet, endast 89 MW utnyttjas. Det finns stora olje- och gasreserver. Solenergi flödar. På landsbygden har endast 5,6% tillgång till elektricitet och i städerna 44,6%.

Kongo har tolv regioner, eller ska man kanske kalla det län, varav Pool är ett. Det finns sex större städer. Brazzaville med 9 arrondissement, Pointe Noire med 6, Dolisie med 2, Nkayi med 2, Ouesso med 2 samt Mossendjo med 2 arrondissements.

Det finns en prefekt i varje län och 88 sous-prefects totalt, varav en finns i Kindamba. Där har Kindamba centrum blivit stad och fått en borgmästare. De ska så småningom få ett valt fullmäktige och borde nu kallas stad. Området utanför centralorten hör till sous-prefectens ansvarsområdet. Vounda ligger i det området. Det finns 52 communautés urbaines et mairies, dvs samhällen som kan betecknas som städer.

Brazzaville och Pointe Noire har datasystem för sitt befolkningsregister med mm.

(Visited 75 times, 1 visits today)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *