• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Pool

Regionen Pool
Regionen Pool i Kongo Brazzaville består av 13 distrikt och har fyra etniska grupper,  soundi, minkenge, teke, pygméer. Huvudorten heter Kinkala och där finns ”prefect”, som väl närmast motsvarar landshövding. I varje distrikt finns sedan en ”souprefect” och en förvaltningsorganisation.
I Kinkala 6 mil från Brazzaville finns olika regionala departement för Pool med egen budget. Kindamba är det största distriktet. Departement finns för jordbruk, skog, fiske och aquakultur, skola, sjukvård, kvinnors integration i utveckling samt ett departement för promotion (befordran) av kvinnor. I vart och ett av de 13 distrikten finns ansvariga för jordbruk och övriga departement.
De olika departementen ansvarar för olika projekt. Skoldepartementet har förutom vanlig tillsyn av skolorna och verksamheten genomfört ett projekt och byggt en ny skolsal i en skola i Kindamba centralort samt fixat att det finns vatten till skoleleverna i en brunn nära skolan.
Militär finns förlagd i Kindamba centralort .

På centralt håll har man beslutat att under 2011-13 satsa särskilt på Pool-regionen i landet. Vägar ska asfalteras och olika projekt har fått extra budgetmedel för att genomföras dessa år.

Försörjning består främst av extensivt jordbruk med odling av jordnötter, bönor, ris, majs, maniok, ingnam. Frukter som ananas, apelsiner, mango odlas. Kaffe och kakao växer, men odlas inte systematiskt nu. Före kriget fanns stor boskapsuppfödning, som nu återupptas. I regionen förekommer fiskodling på många platser. I Pool nära Brazzaville finns en stor fiskodlingsstation där dammarna har en yta på totalt ca 6 ha. Den ska utvecklas.

Transport av de olika produkterna hämmas i stor utsträckning på grund av de urusla vägarna, som är bland de sämsta i hela Afrika.

Det finns ett  politiskt organ med 61 valda medlemmar, vilket motsvarar ett landsting, kan man väl säga. För Kindamba finns 6 folkvalda representanter.

Korta fakta om Pool. (Les Dépêches de Brazzaville, 15/8-12)

Yta: 34 000 km2
Befolkning: 236 594 invånare (folkräkning 2007)
Täthet: 7 inv per kvkm

Fördelar:
Skogsresurser,  fyndigheter av kalk/kalksten och metaller, tillgång till lera, sand och sten, fiske, vattenkraft ( det finns flera rinnande vattendrag inklusive Kongofloden), närhet till de stora städerna Brazzaville och Kinshasa, vidsträckt odlingbar jord och savann för boskapsuppfödning, moderna jordbruksbyar (Nkouo, Odziba), vägar och en järnväg.

Nackdelar:
brist på energi, sjunkande bördighet för jordbruksmarken, brist på tillgång till jord/fastigheter, avskogning, icke exploatering av gruvtillgångarna, brist på utbildad arbetskraft, brist på lämpliga finansiella institutioner.

(Visited 65 times, 1 visits today)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *