• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

OM Maman Ulla

Projektet Maman Ulla ska driva ett jordbruk i Vounda, Kindamba, Kongo Brazzaville. Vi har samlat pengar, så att vi kunnat köpa 243 hektar bördig jordbruksmark i Vounda, för att där bedriva modern växtodling, djuruppfödning och trädplantering enligt metoden ”Agroforesterie”.

Vår vision är att bidra till minskad fattigdom i Kongo genom att utveckla ett modernt och hållbart jordbruk med blandad odling, djuruppfödning och trädplantering, ”Agroforesteri”. Jorden ska förvaltas av ett kongolesiskt jordbrukskooperativ ”Maman Ulla”. Projektet ska säkerställa arbete åt fattiga människor och i synnerhet änkor. Överskott ska gå till änkor som inte orkar med det tunga odlingsarbetet via kyrkor i området.

Ursprunglig idé
Projektet bildades 2012 på initiativ från Ulla-Britt Carlsson, Örebro samt Hans & Alphonsine Norelius, tidigare boende i Örebro, numera i Nganga Lingolo (17 km utanför Brazzaville). De har varit aktiva i många år med stöd och projekt till Kongo. En bakgrund till idén var att vår vän i Kongo, Albert, dog 2012 och hans änka måste flytta från deras alldeles nya hus och en yngre bror tog över. Två små barn blev utkastade och lever nu under svåra förhållanden, men får hjälp från Sverige. Idén kom upp att samla in pengar och köpa en mark i Kindamba för att bl a stödja änkor, som ofta har en svår situation när mannen dör. Vi ville skapa arbetstillfällen för änkor och starta en fond för dem som inte orkar med det tunga jordbruksarbetet.  Traditionen är att änkan får lämna det gemensamma hemmet och återgå till sin familj. Hon har ingen rätt till makens tillgångar. Iden har sedan reviderats av vad som framgår på andra sidor.

Kort presentation av oss svenskar.
ULLA BRITT CARLSSON, Karlslundsgatan 23D, 03 41 Örebro, 01 9 611 86 72. E-post: ”ullabritt.carlsson@hotmail.se”. F d Kommunalråd i Örebro och f d riksdagskvinna för Socialdemokraterna. Missionär i f d Svenska Missionskyrkan i Kongo Brazzaville.

HANS OCH ALPHONSINE NORELIUS,  Nganga Lingolo, Brazzaville, Kongo. 00242   06 448 65 21. E-post:  ”noreliushans@gmail.com”. Personlig blogg: hassenorelius

(Visited 57 times, 1 visits today)

Comments are closed