• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Pool och Kindamba

Pool är ett av tretton distrikt i Kongo . Det har en yta på 33 955,2  km2 och omger Brazzaville med sina 1,4 miljoner invånare. Staden är distriktets stora marknad för jordbruksprodukter. Den drar dessutom till sig många ungdomar. I stället för att stanna kvar i hembygden lämnar de den.

Ekosystem: Regnskog omfattar 40% av ytan. Den minskar successivt på grund av Brazzavilles stora behov av trä till bränsle vid matlagning och behovet av träkol. Dessutom bränns skog ner för att få odlingsmark. Det finns en regnskog i Kindamba som är på 69 300 hektar, trots det finns det inte någon regnskog i Pool att exploatera.
Savann, utgör 60% av ytan och består av tre slag. Gräs- och busk-savann samt savann med trädinslag Landskapet består av kullar och platåer på mellan 450 – 620 meters höjd. Vid gränsen till Brazzaville och Kongofloden är höjden ungefär 200 m.

Hydrographie: Pool bevattnas av Kongofloden och floden Ndono-Niari och dess många biflöden.

Klimat: Under året finns en torrperiod på 4-5 månader samt en regnperiod med en liten torrperiod i januari och februari. Medelnederbörden är 1270 – 1350 mm per år. Medeltemperaturen är omkring 25 grader. Avdunstningen är ca 800 mm/år. Humiditet är, nov 81,1, dec 82,1, januari 81,4. I agusti 75,3 och september 71,7. Kopplingen med värme och fuktighet gynnar snabb tillväxt av växterna. Dessutom är regnet närvarande under 3/4 av året.

Socio-ekonomisk struktur:
Invånare Pool/Kindamba
Pool: 235 595,   män 51%,   kvinnor 49%.            Kindamba 17 295,   män 48%   kvinnor 52%
Boende Pool:
hus individuellt ägda:         69,9%.                                              hus byggda av soltorkad tegel.   59,2%
hus byggda av bränt tegel. 24,3%                                               el; obetydlig del, oljelampor       95%
vatten tillgång: naturliga grundvattenkällor: >80%               bränsle: vedeldning                      75%

Gender: Relationen flickor och pojkar är i
grundskolan 0,88,       på högstadiet 0,84        i gymnasiet 0,68.              I beslutssfären är 0,14% kvinnor.
Kvinnliga markägare utgör 45% och manliga 55%.
Utbildningsnivå: 28% av kvinnliga markägare och 10% manliga saknar skolutbildning.

Utbildning. Skolutbildning totalt:
ingen utbildning 18,8%,        grundskola 35,6,         högstadium 40%,        gymnasium 4,8,        högskola 0,8

Jordbruket: Situationen i Pool: Den huvudsakliga sysselsättningen är
jordbruk 64%,      grönsaksodling 30% ,      djuruppfödning 3% ,      fiske  1%
fiskodling 1%,        annat 1%.
Jorden brukas med traditionella metoder manuellt och sker i stor utsträckning i södra delen. I Kindamba finns mycket odlingsbar mark att utnyttja. Några stora jordbruksföretag finns inte

Odlingsbar mark är 1 560 000 hektar, därav brukas endast 2,9% dvs 46 460 hektar.
traditionell odling på små fält om ca 0,7 hektar     95,9%.
små och medelstora jordbruk                                     4,1%.
mekanisering                                                                  1%
Ca hälften av odlarna bor inom en kilometer från sina fält (varav 36,7 inom 500 meter)

37% av odlarna tjänar mindre än 100 000 frcs CFA/år.        34% tjänar mellan 100 000 – 300 000 frcs CFA/år
Det innebär att 71% har inkomst på mindre än 2 US dollar per dag, vilket innebär att de lever under fattigdomströskeln enligt FN:s kriterier. (kurs: 1 SEK = ca 66 CFA)

Maniok odlar av de stora flertalet på 37 034 hektar, vilket ger 210 839 ton. Fruktträd kommer på andra plats bland odlarna. 1996 uppskattades produktionen till 24 500 ton.  Beträffande grönsaker i Pool producerades 2008 16 000 ton.
I Kindamba och Vindza har odlats 2 300 ton bananer.

Över ¾ av odlarna använder inte gödningsmedel. 21,5 använder ekologisk gödning. Alla odlare använder två redskap; hacka och machete.

Jordnötter i Pool på 245 877 ha, ger 223 567 ton (0.91/ha). I Kindamba på 68 720 ha, som ger 24500 ton (0,95) . Majs i Pool på 49 940 ha som ger k 46 922 ton (0,92). I Kindamba är produktionen på 3 600 ha 2 950 ton (0,82).

Hinder för kommersialisering av produktionen, färskvaran
De dåliga vägarna hindrar transport till marknaderna      Brist på finansiella institutioner
Brist på konserveringsmöjligheter som frysförvaring        Brist på lokala marknader.
52% av produktionen säljs lokalt. 44% nationellt.

Fruktträd
Fruktträds parker är lämpligt att installera i Pool. 1984 startade ett projekt för 24 000 ton mango och 5 000 ton Papaya. De hade en god marknad för frukten i Brazzaville. Men 1993 upphörde det på grund av statsmakten bristande intresse bl a.

Man anger att externa kostnader inte bokfördes, produktion och försäljning av plantor gav för liten inkomst. Ombyggnad av vägarna påbörjades av gav svårare transporter. Kostnaden för att plocka frukten blev för dyr. De maskiner som skulle användas kom inte fram ordentligt från början. Inbördeskriget påbörjades 1993. Vad som finns kvar är några plantskolor för träd.

Av detta kan man lära en del.

Finanser på landsbygden
Det finns inga banker på landsbygden. Det börjar komma möjligheter till mikrofinansiering.
Odlarnas aktiviteter finansieras av dom själva 97,3%.

Djuruppfödning, nötboskap.
Det finns inga slakterier, slakt sker ute i det fria, utan några hygienkrav. En del djur transporteras till Brazzaville för slakt. Kongo importer 10 500 ton per år. I pool är produktionen 130 ton per år. 94% av köttet säljs lokalt. Pris kött av gris 2 000 CFA/kg och 2 500 CFA för nötkött.

 

 

 

(Visited 57 times, 1 visits today)

Comments are closed