• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Vounda

Vounda i Kindamba, Kongo Brazzaville

Jorden finns i en del av Kindamba som heter Vounda. Marken är mycket bördig men området är ett isolerat på grund av de dåliga vägarna. Lastbilar och jeepar kan ta sig dit för att hämta det som produceras. Nu öppnas dock området upp och vägarna förbättras, men det tar ännu lång tid.

Några fakta om Vounda och Kongo och dess jordbruk.

Trots bördig jord och ett överflöd av vatten, förblir den kongolesiska jordbruksproduktion låg och landet är starkt beroende av import för sin livsmedelsförsörjning (70% av baslivsmedel importeras).

Orsakerna till denna låga produktionsnivå är olika. Markens låga produktivitet är viktig, men den begränsade ökningen av produktionspotentialen i landet beror främst på att endast ca 10 % av åkermarken odlas på mycket små fält, och i mycket isolerade lägen. Dessutom är tillgänglig mark överexploaterad och dess produktivitet minskar på samma gång som dess fertilitet inte förnyas.

Det glesa vägnätet och dess dåliga underhåll (endast 1300 km av belagda vägar på 17300 km tillgängliga) gör saluföring av jordbruksprodukter svårt. Slutligen finns, den mycket bristande tillgången till finansiering inom sektorn, som begränsar tillgången till insatsvaror. Producenterna befinner sig ofta ensam i avsaknad av offentliga organisationer som stöder jordbrukets utveckling.

Alla dessa faktorer leder till en negativ spiral för jordbrukarna som får svårt sälja sina säsongsvaror och inte ger motiv att öka sin ordlingsareal att så.

 

V-kartaIMG_7494

 

 

(Visited 70 times, 1 visits today)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *