• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Biodling

Biodlingsprojekt i Vounda, som vi vill starta när vi har ekonomiska möjligheter.

Området:
Vounda är en by i distriktet Kindamba, som är ett av 13 distrikt i regionen Pool, som ligger i södra delen av Republiken Kongo. Området är nästan helt dominerat av regnskogen Mbangou. Klimatet omfattar fyra faser under året: en stor regnperiod, en liten torrperiod, en liten regnperíod och en lång torrperiod. De viktigaste grödorna är bananer, maniok (kassava), majs, jordnötter, bönor.

Svårigheter:
a) Voundas befolkning lever på jordbruk och är beroende av naturens nycker och klimatförändring, vilket minskar möjligheterna till försörjning.
b) Vägen mellan Vounda och Kindamba stadscentrum är nästan 25 km lång och underhålls inte. De dåliga vägarna och avsaknad av el gör bl a att skolorna i området saknar lärare och familjerna tvingas skicka sina barn till Kindamba centrum och då måste de ha övernattningsmöjligheter där.
c) hemma måste barnen delta i jordbruksarbetet utan övervakning och upplärning. De blir beroende av den dagliga praxisen.
d) bristande tillgång till finansiering och brist på utbildad personal.

Fördelar
a) tillgänglig och billig arbetskraft
b) stora vägar renoveras/asfalteras och förbinder Kindamba stad med Brazzaville och Pointe-Noire, där det finns stora marknader.
c) tillgång till rinnande vatten
d) kooperativet Maman Ulla äger 243 hektar bördig jord.

e) byn Vounda gränsar till den stora regnskogen M’bangou, vilket gör det till ett mycket bra område för biodling.

Biodling praktiseras i Kongo på traditionellt sätt och i liten skala. Man söker upp de vilda binas kupor, plundrar och förstör dem. Honung finns men är dyr. Biodlingens andra produkter är praktiskt taget obefintliga i landet. Behov finns inom läkemedelsindustrin och den alternativa medicinen och hos befolkningen.

Flykten till staden i jakt efter jobb och bristande information om möjligheterna till arbete inom jordbruk och biodling, i synnerhet är negativt. Avsaknad av motivation, stöd och uppmuntran förbättrar inte situationen. De magra inkomsterna från jordbruksarbetet är en annan negativ faktor. Kongo tvingas importera biodlingens produkter, när de i själva verka skulle kunna vara självförsörjande på dessa produkter och exportera dem.

I Vounda finns nästan ingen biodling och honung är en dyr produkt. Biodling är därför en mycket god investering i Vounda och Maman Ulla har för avsikt att starta en biodling med 10 kupor. Biodling är en viktig verksamhet för odling och då särskilt för fruktträds-oding. Det ger ökad tillväxt genom pollinering.

Förutom honung ger biodling produkter såsom:
a) drottningsylt, med anti cancerframkallande egenskaper
b) bivax används till underhåll av trämöbler
c) propolis är bakteriefri och antibiotika
d) pollen är ätliga proteinrika och nyttiga för hälsan.

Mål
a) installera en bigård i Vounda
b) anordna utbildning och seminarier i konsten att odla bin
c) bekämpa traditionen att samla vildhonung och förstöra bikupor.
d) bevara vilda genetiska resurser
e) skapa 10 jobb
f) skydda bisamhällen
g) tillhandahålla biodlingens produkter
h) säkerställa tillräckliga inkomster till självförsörjning och försäljning

Förväntat resultat
a) bigård installerad i Vounda
b) ökad produktion av honung
c) utbildning och seminarier i biodling har genomförts
d) de vilda binas boningar har skyddats och vilda genetiska resurser sparats.
e) varaktiga arbetstillfällen
f) alla biodlingens produkter görs tillgängliga
g) tillräckliga inkomster garanteras producenterna.

Aktiviteter
a) hyra mark som kan ta emot bikupor
b) tillverkning av bikupor
c) inköp av utrustning
d) övervakning i produktionen
e) skörd och försäljning av produkterna
f) utbildning av människorna i området, ungdom kvinnor och män.

De som gynnas av projektet
a) kooperativets medlemmar
b) välbetalda jobb i området
c) lokalbefolkningen först och sedan stadsområden i närheten får tillgång till produkterna. honung är nu dyr och de övriga produkterna är praktiskt taget obefintliga
d) läkemedelsindustrin och den alternativa medicinen får tillgång till råvaror för att framställa vissa farmaceutiska produkter.
e) bakverk och sötsaker får tillgång till lämplig råvara.

Nödvändigt material
10 bikupor, 3 skyddsdräkter, 3 huvudbonader, 4 skyddshandskar, rökpuff

Budget
10 bikupor                     300 000
3 skyddskläder                45 000
1 rökpust                        80 000
10 dunkar om 25 liter      12 000
4 aerosol                         20 800
4 säkerhetshandskar        24 000
teknisk experthjälp         150 000
oförutsett 10%                 60 000           691  800 CFA  ca 11 000 SEK

 

(Visited 75 times, 1 visits today)

Comments are closed