• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s utvecklingsmål fram till år 2030. De fastställdes under 2015. Projektet passar väl inom ramen för Agenda 2030 olika mål och delmål.

Mål 1: Fattigdom
–  bidra till att fattigdom och isolering minskar.

Mål 2 Hunger
–  förbättra mark- och jordbrukskvalitet.
–  införa/ingå i hållbar system för livsmedelsproduktion och motståndskraftiga   jordbruksmetoder, som även tål klimatförändringar.
–  fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskalig livsmedelsproduktion.
–  införa ny kunskap och teknikutveckling samt förädling av produkter.
–  investera i förbättrad infrastruktur i samarbete med andra odlare i området. Ställa krav på myndigheterna.
–  söka internationellt och nationellt samarbete med olika parter.

Mål 7: Hållbar energi för alla
–  utnyttja förnyelsebar energi som solenergi

Mål 8: Främja jobb
–  ge arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor och bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt.
–  bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt.

Mål 12 Säkerställa hållbar konsumtion och produktion
–  stöd till utvecklingsländerna, stärka vetenskaplig och teknisk kapacitet Stärka partnerskap mellan länder för att uppnå dessa mål.
-utveckla sin kapacitet i riktning mot mer hållbart konsumtions- och produktionsmönster

Mål 17 Stärka partnerskap mellan länder för att uppnå dessa mål.
–  mobilisera additionella finansiella resurser till utvecklingsländer från många olika källor.
–  söka partnerskakp mellan flera parter, nationella och internationella.
–  möjliggöra globalt partnerskap mellan flera parter för hållbar utveckling och utbyte kunskap, exptertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för en hållbar utveckling nås.
–  sträva eter partnerskap inom det civila samhället.

 
–  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 65 times, 1 visits today)

Comments are closed