• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Stadgar

Stadgar

Stadgar har utarbetats och godkänts i vanlig ordning av kooperativet. De har lämnats in till jordbruksansvarige i Kindamba, som lämnar dem till ”sous-prefect” i Kindamba, som överför dem till den regionala myndigheten i Kinkala, som registrerar kooperativet. Processen pågår i början av juli 2016.

Stadgarna finns på franska här. Jag gör en översättning av några paragrafer.

Avdelning 1: Creation

Artikel 1:
Öppet för alla som accepterar stadgarna.
Artikel 2: Geografisk utbredning
Kooperativet kan vara aktivt i hela Kongo.

Artikel 3: Mål
Kooperativet har som målsättning att bekämpa fattigdom genom jordbruksutveckling.

Aktiviteter:
Främja extensivt och intensivt jordbruk, trädgårdsodling, djurhållning, fiskodling och biodling. Investera i Agroforesterie, Investera för mat. Främja förnyelsebar energi på gårdarna i området. Träna arbetslösa ungdomar och ge arbete på landsbygden. Förvalta Maman Ullas jord i Vounda.

Avdelning II: Medlemskap

Artikel 6: Inträde
Kooperativet MAMAN ULLA har fem grundare. Det är öppet för alla och medlemskap är frivilligt. Den som tror på kooperativet och vill förbättra sina levnadsvillkor och bor där kooperativet är aktivt kan gå med efter granskning av deras ansökan av Förvaltningskommittén och godkännande av Generalförsamlingen.

Avdelning IV Finansiella åtgärder

Artikel 22 Tilldelning och fördelning av överskott
På förslag av Förvaltningskommittén och efter godkännande från Generalförsamlingen kommer en del av nettoöverskott, som består av skillnaden mellan rörelseintäkter och kostnader, att delas ut enligt dagens prioriteringar.
Investeringsfond,  Fonden för kollektivt arbete, Fonden för utbildning, sociala och kulturella aktiviteter. Stödfond för änkor.

 

 

 

(Visited 89 times, 1 visits today)

Comments are closed