• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

  Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Om jordbruket

Jordbrukets styrkor
Stora marknader internationellt nära Kongo och ett stort behov inom landet. Geografiska
läget både norr och söder om ekvatorn ger skördar hela året, ett jordbruk utan avbrott hela året
Bördig mark, ca 10 miljoner hektar, 2,5 hektar per invånare. Medvetenhet från regeringens sida om behovet att utveckla jordbruket och hur det skulle kunna ske.

Jordbrukets svagheter:
Låg
utnyttjandegrad, av 10 000 000 hektar god jord unyttjas endast 10% och förädlingsgraden är låg. Landet är helt beroende av matimport: och de fattigaste drabbas hårdast. 80% är småskaligt jordbruk och de odlade fältens storlek varierar mellan 0,5 till 1,5 hektar. De brukas med traditionella metoder “hackjordbruk” på 81% av den odlade marken. Av utbudet jordbruksprodukter står det småskaliga jordbruket för 80%. Outvecklad teknik, låg mekanisering samt mycket tungt arbete karaktäriserar jordbruket. Arbetskraftsbrist råder genom att jordbrukarna blir allt äldre och de unga inte vill arbeta inom jordbrukssektorn. Flykten från landsbygden är ett annat problem. Ca drygt 60% bor i städer. Investeringar i jordbruket från stat och privata investerare saknas. Finansieringssystemet för jordbrukssektorn är outvecklat, det saknas jorbruksbanker och kreditkassor.

(Visited 25 times, 1 visits today)
Bookmark the permalink.

One Comment

 1. Gunnar Johansson

  Hej Hans.
  Det ser rätt stökigt ut. Blev det bättre när ni bränt av området? Du skriver att 80% av joden brukas i hackjordbruk. Det är väl den tyngsta delen av jordbruksarbetet. Vad säger era experter angående jordbearbetning. Hur djupt och hur intensivt vill man bearbeta jorden innan sådd? För att kunna ens tänka på redskap är det ju väsentligt att veta en del om jordbearbetningen.
  Kommer du ihåg att jag nämnt gröngödsling av jorden, dels för att tillföra näring men mest avsett att fördjupa matjordslagret. det är givetvis viktigt då detta lager dels innehåller näring dels fungerar som en svamp för vatten och skyddar mot uttorkning. Jag förutsätter någon typ av växter tillhörande Baljväxter (leguminose) tror jag Fördelen med den växtfamiljen är att den dels har ett djupt rotsystem och dels är den kvävefixerande. (tar kväve ur luften och inlagrar kvävet som protein i både frön och växtdelar.
  Eftersom ni knappast kommer att ha så mycket kreatur att gödseln kommer att räcka får ni nog använda gröngödsling. Betonar att använda all gödsel ni kan få tag i för att gödsla jorden Dock måste all gödsel som kan innehålla sjukdomsalstrande bakterier komposteras på ett sätt som gör att värmen i komposten dödar bakterierna. prova kompostera i liten skala och låt något lab kontrollera när gödseln är färdig. förmodligen vet de hur man komposterar. Om inte skriv svar får jag se vad jag kan göra.
  En fråga: hur stort är området helst i hektar?
  Kanske är bäst att du använder min e-post
  Kamratliga Hälsningar
  Gunnar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *