• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Vår naturliga vattenkälla

Jag har en karta vi fått 2010. Jag har tagit ut området där vår jord finns. Den ligger en bit in på vägen från Vounda 2 och aldeles utanför regnskogen Bangou. Den gröna markeringen på kartan.

Blått har ökats. Det finns en blå strimma ovan vägen som inte tycks leda någonstans. Där ligger vår jord på 243 ha. Det blåa markerar förmodligen den naturliga källa som flyter upp en bit från våra hus. Denna skulle vi kunna utnyttja för att bevattna odling mm. Vi ämnar skaffa en liten Vädurspump för att testa hur den kan fungera.

 

Vid pilspetsen finns ett vattendrag (det blå strecket) det ligger alldeles intill våra hus (vår by) och måste vara den vattenkälla som går i dagen här. Jorden ligger precis intill regnskogen Mbamou, det gröna.

Det finns alltså gott om vatten i området. Det borde finnas stora möjligheter att installera vattenpumpar av tup vädurspump. Stor marknad alltså, som vi kan undersöka.

 

(Visited 49 times, 1 visits today)
Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *