• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Oron i Pool

Val till parlament och vad vi i Sverige kalla val till kommunfullmäktige ska äga rum den16 juli och valkampanjen inleds officiellt den 3 juli 2017.

Oro fortsätter i sju distrikt i regionen Pool varav Kindamba, där vårt projekt Maman Ulla finns samt i Goma Tse Tse, där vi bor i Nganga Lingolo. Det har förekommit ett par överfall inte långt från Nganga Lingolo och polisen har byggt upp värn av sandsäckar runt polisstationen. Vi har därför flyttat in till Brazzaville.

Vi har däremot fått lite uppmuntrande upplysningar om att våra vänner i Vounda som finns i Kindamba center och byn Loukakou, 19 km från Vounda. De planerar att återvända till Vounda, men vet inte när, men troligen efter valet. De som bor i Loukakou förbereder också att kunna plantera ett fält och alltså återuppta odling.

Vi inväntar alltså valen och hoppas allt ordnar sig inom en rimlig framtid.

(Visited 27 times, 1 visits today)
Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *