• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Läget slutet april 2017

En uppdatering av situationen i Vounda, slutet av april 2017.

För Kindamba och Vounda gäller fortfarande att det är oroligt. Man har inte fått slut på oron, många byar är övergivna och befolkningen finns i Kindamba centralort eller utanför i t ex Brazzaville. Det förekommer rebellöverfall och repressalier från militären. Det håller på att upprättas säkra övergångszoner, där rebellerna som gömmer sig i skogarna ska kunna överlämna sig till myndigheterna. Några har utnyttjat detta, men inte särskilt många.

Det är fortfarande så att Vounda är öde. Våra vänner har kunnat gå dig vid enstaka tillfällen. Militär finns förlagd ungefär 20 minuter från vår bosättning i en skola. Det planeras val till parlament mm i juni/juli. Det är tveksamt om de går att genomföra i Kindamba på ett säkert sätt.

Det går inge lastbilar till Kindamba längre, så vi kan inte skicka ut något till våra vänner. Att åka dit är inte att tänka på för oss än på ett bra tag. Men vi hoppas.

(Visited 28 times, 1 visits today)
Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *