• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Sammanfattning början oktober 2016

Jag har problem med min internet _uppkoppling och har inte kunnat göra naagra inlägg paa länge, och är i internetkafé nu. Ska ge en kort sammanställning av läget. En bananplantering 2 hektar görs i ordning och planteras. Totalt 2 000 plantor ryms. Vi planterar de första 1 000 i 5 omgaangar varannan maanad. Majs- och jordnöts fält paa 1 – 2 hektar. En veterinär kommer för att inspektera boskapsparken i oktober. En boaorm har tagit en av kalvarna. Parken ska utvidgas och träd planteras som staket/gräns. Kooperativets stadgar finns hos den jordbruksansvarige i Kindamba. De ska sändas till regionhuvudstaden Kinkala och registreras. Vi ser inga problem med det. En väg 19 km som leder fraan Vounda till den asfalterade vägen till Brazzaville har börjat förbättras. Folk som bor i omraadet har börjat arbetet. Varje onsdag arbetar folk med detta. Hittills har vi ställt upp med mat till dem. De mindre floder som finns i närheten av jorden ligger för laangt fraan den. Vi kan inte använda en s k vädurspump för att leda vatten till oss. Det finns dock flera grundvattenkällor hos oss, som vi kan använda för att bevattna t ex grönsaksland.

Vi har nu problem med att ta oss till Vounda. Det har blivit oroligheter igen. Vägen till Kindamba har stängts, flera överfall har skett. Militär sätts in och flera har dödats. I Kindamba och Vounda är lugnt. Vi har 2 ungdomar fraan Vounda hos oss och de kan inte aatervända än. Men det kommer att lugna ner sig.

Vi planerar att vara i Vounda fram till jul.

(Visited 19 times, 1 visits today)
Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *