• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Vision VILUKA

Detta är en vision, som vi kallar Viluka, om vad projektet skall utvecklas till. Det har startad i mycket liten skala och skall utvecklas framöver.

Viluka betyder att vakna upp till förändring för alla människor i ogynnsamma sociala situationer och att inte förvänta sig förändring utan egen ansträngning.
Projektet är flerdimensionellt och innebär att skapa en farm-skola som sammanbinder generationerna, social integration och utbildning samt tar hänsyn till flera sektorer, bland annat: boskap, jordbruk, biodling och ungdomsutbildning, kvinnor, män, människor med funktionshinder, invånare i det omgivande byarna vare sig de är aktiva eller inte inom jordbruksyrket. Det sammanlänkar ekonomisk och social utveckling.

LÄS MER

(Visited 33 times, 1 visits today)
Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *