• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Agroforestery information

Träd i jordbruket

Inom de traditionella jordbrukssystemen härmar bönderna ofta naturen för att upprätthålla bördigheten i jorden och för att maximera avkastningen. Det innebär att de dels odlar flera grödor samtidigt, dels kombinerar jordbruket med trädodling

Acacia albido-träd i en hirsplantering. Denna Acacia kallas mirakelträd. Den fäller löven under regnperioden när hirsen växer och konkurrerar därför inte med grödan. Den fixerar kväve ur luften samt hämtar andra näringsämnen från djupt liggande jordlager, vilket kommer hirsen tillgodo när trädet fäller sina löv.

Alley cropping med Leucaena leucocephala och vanlig majs. Träden kommer att klippas ner för att minska konkurrensen om ljus, vatten och näring. Klippet läggs på marken mellan majsen som ytkompost.

Informationen är hämtad från Tidningen Odlaren, dock ganska länge sedan, 1986.

LÄS MER

(Visited 12 times, 1 visits today)
Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *