• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Romain, jordbruksansvarig i Kindamba

Häromdagen hade vi besök av den ansvarige för jordbruk i Kindamba. Det gällde att aktualisera stadgarna för vårt jordbrukskooperativ, som nu finns hos honom för inregistrering. Det har lugnat sig i Kindamba. Befolkningen börjar flytta tillbaka till byarna runt om vår jord. Dock går det inte några transporter med lastbil… LÄS MER

Kooperativet

Kooperativets stadgar och interna reglemente har lämnats till den jordbruksansvarige i Kindamba för att kooperativet ska registreras hos myndigheterna. Det är först den jordbruksansvarie, Romain, som ska registrera det, sedan ska souprefect i Kindamba signera. Därefter ska det registreras i Kinkala, provinshuvudstaden. Hur lång tid detta kan ta vet jag… LÄS MER