• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Fjärde juni 2015

Arbetet med Maman Ulla går vidare. Vi planerar fortfarande att åka till Vounda nu i juni. Den senaste fördröjningen beror på att Magloire, som absolut måste vara med, har förlorat sin mor och begravning sker fredag den 5e juni. Han har f ö förlorat flera av sina släktingar den senaste… LÄS MER

Rapport 26 april 2015

Här kommer en sammanfattning av läget i slutet av april för vårt projekt Maman Ulla. Vi har startat i liten skala eftersom vi inte får fram så mycket pengar här. Alphonsine och jag står för en hel del. Men aktiviteterna måste ge inkomster detta år. Vi räknar med att börja… LÄS MER

Marsinfo

Info om vad som händer med Maman Ullas projekt. Det går inte fort fram här, men några arbetar i Vounda med boskapsparken samt att röja för plantering i april någon gång. Ulla-Britt föreslår att vi köper in ett anta bikupor, ställer upp dem i Vounda. Mycket bra förslag. Jag hade… LÄS MER

Läget 1a mars 2015

Alphonsine och jag finns fortfarande kvar i Nganga Lingolo. Markägarens son, den enda som känner till marken och dess gränser måste finnas med när vi slutbetalar marken. Han har opererats för en tumör och måste sedan årets början vara på sjukhuset eller i dess närhet. Han beräknas bli frisk i… LÄS MER

Sammanfattning jan-15

Vi planerade att åka till Vounda i början på januari. Men Magloire, som är väldigt betydelsefull för projektet, har en bror som dog 12e. Han blev 46 år. Allt försenades då två veckor. Innan dess var markägarens son sjuk i Brazzaville och hans mor vad där i någon månad. Hon… LÄS MER

Om jordbruket

Jordbrukets styrkor Stora marknader internationellt nära Kongo och ett stort behov inom landet. Geografiska läget både norr och söder om ekvatorn ger skördar hela året, ett jordbruk utan avbrott hela året Bördig mark, ca 10 miljoner hektar, 2,5 hektar per invånare. Medvetenhet från regeringens sida om behovet att utveckla jordbruket… LÄS MER

Läget i nov/dec 2014

Vår ansvarige för arbetet nu i Vounda finns på plats. Följande åtgärder planeras. Arbete på stängsel och iordningställande av boskapsparken pågår och en grupp på 8 personer arbetar med detta. Ett provisoriskt hus ska färdigställas. Vi planerar att tillbringa stor del av januari i Vounda. Ett fält med maniok ska… LÄS MER