• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Ny insatser

Under flera år har det inte hänt något med vårt projekt i Vounda, förutom att vår boskapspark fungerar med ett tiotal djur. Efter inbördeskriget som slutade 2007 och som särskilt drabbade Pool-området, fortsatte läget att vara instabilt och under 2016 tog oroligheter ny fart med uppror av väpnade rebeller mot… LÄS MER

Moringa Oléifera

Har just läst en artikel i ”La Semaine Africaine” om Moringa Oléifera, som har många goda egenskaper. Trädet och dess produkter har många fördelar för hälsa, näringsvärde, livsmedelssäkerhet och är bra för miljön.  Det är intressant för dietlära, jordbruks- och medicinska produkter. Produkter från trädet kan användas för att behandla… LÄS MER

Vision VILUKA

Detta är en vision, som vi kallar Viluka, om vad projektet skall utvecklas till. Det har startad i mycket liten skala och skall utvecklas framöver. Viluka betyder att vakna upp till förändring för alla människor i ogynnsamma sociala situationer och att inte förvänta sig förändring utan egen ansträngning. Projektet är… LÄS MER

25 november 2015

Det är långt mellan inläggen nu. Vi finns kvar i Nganga Lingolo, men några personer finns på plats i Vounda. De skall närmast göra klar boskapshagen för att släppa in de ca 10 kor vi har. Några ska gå med djuren i betsel från Loukakou till Vounda. Det är en… LÄS MER

Odlingsplaner

Vi har haft kontakt med den lokala jordbruksbanken. Vi är för sent ute för att kunna plantera majs. Det skulle ha gjorts före den 15e september. Vi har inte kunnat resa ut för att komma igång. Vår bil står fortfarande för reparation och vi måste vara på plats för att… LÄS MER