• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Alphonsine åter

Söndag kl 17h50 återkom Alphonsine från Vounda. Resan började i går lördag. De blev tvungna övernatta i lastbilen i Mindouli. Hon hade hyttplats tillsammans ett knappt tiotal personer. Jag återkommer med en redogörelse längre fram. Tillägg: Det var alltså en mycket besvärlig resa för Alphonsine. Hon fick resa bakpå en… LÄS MER

Med lastbil till Vounda

Det går en lastbil direkt till Vounda var annan vecka. Alphonsine behöver göra ett besök för att följa upp arbetet i Vounda. Vi planerar bl a ett hus för att kunna bo och övernatta på Maman Ulla. De som arbetar måste kunna stanna mer än en dag för att göra… LÄS MER

Alphonsine till Vounda

Just nu planerar A för sitt besök en vecka i Vounda. Hon reser 5e maj med lastbil härifrån Nganga Lingolo och har med sig en person Bansousi (namnet betyder att han är tvilling), som ska börja bygga det hus vi behöver, för att få projektet att fungera. Hon kollar förstås… LÄS MER

Vounda-besök

Vi har haft besök av ett par från Vounda, som häromdagen for tillbaka till Vounda. En lastbil stannade och tog dom med. Det blev en resa på sex timmar. Detta innebär, att vi, om vi vill besöka Vounda, kan åka i kabin på en lastbil direkt till vår jord i… LÄS MER

Sammanfattning jan-15

Vi planerade att åka till Vounda i början på januari. Men Magloire, som är väldigt betydelsefull för projektet, har en bror som dog 12e. Han blev 46 år. Allt försenades då två veckor. Innan dess var markägarens son sjuk i Brazzaville och hans mor vad där i någon månad. Hon… LÄS MER

Besök Vounda jan -15

Vi ville besöka Vounda första eller andra veckan i januari 2015. Nu fördröjs vi något eftersom en bror till en av dom som ska med har dött idag. Rutinen är då att man har en vaka i en vecka och därefter begravs den döde. Det är lite för många runt… LÄS MER