• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Marken mäts

Idag ska Alphonsine och Magloire åka till Vounda tillsammans med direktören för det regionala lantmäteriet i Kinkala. Marken ska mätas upp, så att vi vet hur stor den är och vi får en karta över den. Det är inte gratis. Vi har brist på pengar till projektet, men direktören accepterade… LÄS MER

Vounda besök i december 2015

Alphonsine var några dagar i Kindamba. Hon åkte lastbil till byn Loukako, där hon stannade eftersom vägen till Vounda över 3 mil är praktiskt taget oframkomlig. Hon hade heller inte någon bil till förfogande. I Vounda bor en person « Sankte Per » « S:t Pierre » på franska och håller ordning på husen.… LÄS MER

Village MAMAN ULLA

Vi behöver en adress i Vounda och vi förutsätter att projektet kommer att utvecklas. Vi etablerar därför en ny by, som kan kallas ”Village Maman Ulla” Här är under uppbyggnad fyra enkla hus. En ansvarig person bor i ett av dem. Vi måste kunna bo här för att överhuvudtaget kunna… LÄS MER

Vounda, september 2015

Några bilder från vårt besök. Vi slutbetalade marken och satte ut gränsstolpar. Traditionellt ordnar köparna en stor fest för säljare och folk i närliggande byar. Tyvärr har jag inga bilder från det. Jag halkade och vrickade foten så det blev inte mycket fotograferande. Bilderna här är tagna av Magloire. [Show… LÄS MER

Planering nytt besök Vounda

Vi hade vid vårt senaste besök i Vounda bestämt att återvända den 18 september för att äntligen slutbetala och avgränsa vår mark. Men som ofta här har vi måst ändra planerna. Vår jeep som är under reparation är ännu ej klar, varför vi skjuter på avfärden en vecka. Markägaren är… LÄS MER

Ekonomi

Den åttonde augusti kunde vi betala 2 300 000 CFA till markägaren i Vounda. Det återstår då att slutbetala 870 000 CFA. Detta har vi bestämt till 19 augusti när allt gräs är bränt på vår mark så att vi kan avgränsa den. Nu är där för mycket gräs och… LÄS MER

Vounda augusti 2015

Vi har besökt Vounda och stannat i två veckor. En mer utförlig rapport kommer. Vi har besökt de aktiviteter som är på gång. Det finns en bananplantering, Feli har en grönsaksodling klar, med bl a odling av Gombo och det blir förmodligen maniok senare. Ett fält med majs ska röjas… LÄS MER

Resa till Vounda

I morgon åker vi till Vounda tillsammans med Elbe. Vi räknar med att kunna stanna två veckor. Men man vet aldrig här i Kongo vad som kan hända. Det innebär att jag inte har tillgång till internet eller dator i åtminstone två veckor, kanske mer. LÄS MER