• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Maman Ullas jordbruksprojekt

I Kongo är jordbruket en nyckelfaktor för att bryta den fattigdom som finns. Ungefär hälften av människorna kan räknas till de fattigaste i världen enligt FN:s kriterier och det är ett stort hinder för utveckling. Många går hungriga till sängs. På landsbygden där Maman Ulla finns, är fattigdomen över 70%… LÄS MER

Vår naturliga vattenkälla

Jag har en karta vi fått 2010. Jag har tagit ut området där vår jord finns. Den ligger en bit in på vägen från Vounda 2 och aldeles utanför regnskogen Bangou. Den gröna markeringen på kartan. Blått har ökats. Det finns en blå strimma ovan vägen som inte tycks leda… LÄS MER

Pool december 2017

Jag lägger ut en information från La Griffe, 8 – 12 december 2017, som kort sammanfattar vad som hänt och läget just nu i Pool och Kindamba där projektets jord nu ligger för fäfot.. Under inbördeskriget för ca 10 år sedan drabbades Pool hårdast och längst. Regionen är mycket bördigt… LÄS MER

Nästa Vounda

Emma och hennes yngste son lämnade Nganga Lingolo och Brazzaville idag på morgonen. Hon hade med sig förnödenheter för vännerna i Vounda. Hon tog buss som går från Bacongo till Pointe Noire på den nya landsvägen mellan de två städerna. Ungefär klockan 12 ringde hon och meddelade att de gått… LÄS MER

Mer info om Pool och Kindamba

Information vad som händer i Pool har jag inhämtat från La Semaine Africaine den 7 nov 2017 samt från en annan tidning Sel Piement 6 – 13 nov 2017. De första små tecknen på att lugn börjar återvända kan skönjas. De unga rebellerna i Pool erbjuds nu att lämna skogarna… LÄS MER

Vounda oktober november 2017

Läget i Vounda, där jorden finns, är fortfarande osäkert men lugnare. Invånarna i byarna däromkring har nu flyttat till större byar. De fick besked för någon tid sedan att de kunde börja flytta tillbaka. Några gjorde så, men de han bara bo ett par dagar så kom besked att kongolesisk… LÄS MER

Oron i Pool

Val till parlament och vad vi i Sverige kalla val till kommunfullmäktige ska äga rum den16 juli och valkampanjen inleds officiellt den 3 juli 2017. Oro fortsätter i sju distrikt i regionen Pool varav Kindamba, där vårt projekt Maman Ulla finns samt i Goma Tse Tse, där vi bor i… LÄS MER

Bakgrund och nu POOL

La Semaine Africaine, 12-05-2017 Läget i Pool. Det är oroligt i fem distrikt i Pool (av 13). Situationen går tillbaka till 1993. Efter Nationalkonferensen och valen 1991 infördes flerparti-demokrati och oroligheterna i hela landet anses ha börjat 1993 då de större partiernas ledare samlat sina anhängare i olika miliser. Oroligheterna… LÄS MER

Läget slutet april 2017

En uppdatering av situationen i Vounda, slutet av april 2017. För Kindamba och Vounda gäller fortfarande att det är oroligt. Man har inte fått slut på oron, många byar är övergivna och befolkningen finns i Kindamba centralort eller utanför i t ex Brazzaville. Det förekommer rebellöverfall och repressalier från militären.… LÄS MER

Tvål

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Inom kooperativet Maman Ulla har vi börjat göra kallrörd två i Nganga Lingolo. Kooperativet äger ju en mark på landsbygden i Vounda. Men vi kan inte nu i mars 2017 resa dit eftersom oroligheterna, som började i april 2016 bara fortsätter. Byarna i Vounda har övergivits… LÄS MER