• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Moringa Oléifera

Har just läst en artikel i ”La Semaine Africaine” om Moringa Oléifera, som har många goda egenskaper. Trädet och dess produkter har många fördelar för hälsa, näringsvärde, livsmedelssäkerhet och är bra för miljön.  Det är intressant för dietlära, jordbruks- och medicinska produkter. Produkter från trädet kan användas för att behandla… LÄS MER

Odlingsplaner

Vi har haft kontakt med den lokala jordbruksbanken. Vi är för sent ute för att kunna plantera majs. Det skulle ha gjorts före den 15e september. Vi har inte kunnat resa ut för att komma igång. Vår bil står fortfarande för reparation och vi måste vara på plats för att… LÄS MER

Om jordbruket

Jordbrukets styrkor Stora marknader internationellt nära Kongo och ett stort behov inom landet. Geografiska läget både norr och söder om ekvatorn ger skördar hela året, ett jordbruk utan avbrott hela året Bördig mark, ca 10 miljoner hektar, 2,5 hektar per invånare. Medvetenhet från regeringens sida om behovet att utveckla jordbruket… LÄS MER