• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Agroforestery information

Träd i jordbruket Inom de traditionella jordbrukssystemen härmar bönderna ofta naturen för att upprätthålla bördigheten i jorden och för att maximera avkastningen. Det innebär att de dels odlar flera grödor samtidigt, dels kombinerar jordbruket med trädodling Acacia albido-träd i en hirsplantering. Denna Acacia kallas mirakelträd. Den fäller löven under regnperioden… LÄS MER

Biodling

Vi har besökt abbe Adrien Missire, som driver ett barnhem för föräldralösa i Mafouta. Han kan också mycket om biodling och har några kupor i närheten av Kinkala. Han har tillverkat några bikupor av olika modell, som han säljer för 30 000 CFA. På bilden ovan syns modellen ”Kenya”, som… LÄS MER

Slutbetalning

Vi har nu den 26 september 2015 äntligen betalt Maman Ullas jord i Vounda, 9,5 miljoner francs CFA. Det återstår att betala bychefen i Loukakou, en by som ligger ca 30 km från Vounda samt till vad som väl motsvarar länsstyrelsen i Kindamba för att marken ska registreras enligt traditionellt… LÄS MER

Träd

Igår på julafton fick Alphonsine reda på att någon har fält träd på vår mark och sågat till plankor. Dessa väntar nu på att transporteras till Brazzaville och säljas. Fult! Men så kan det gå när man inte är på plats. Nu försöker vi ordna, att när plankorna kommer till… LÄS MER