• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Läget slutet april 2017

En uppdatering av situationen i Vounda, slutet av april 2017. För Kindamba och Vounda gäller fortfarande att det är oroligt. Man har inte fått slut på oron, många byar är övergivna och befolkningen finns i Kindamba centralort eller utanför i t ex Brazzaville. Det förekommer rebellöverfall och repressalier från militären.… LÄS MER

Tvål

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Inom kooperativet Maman Ulla har vi börjat göra kallrörd två i Nganga Lingolo. Kooperativet äger ju en mark på landsbygden i Vounda. Men vi kan inte nu i mars 2017 resa dit eftersom oroligheterna, som började i april 2016 bara fortsätter. Byarna i Vounda har övergivits… LÄS MER

Situationen i Kindamba

Jag har varit utan internetuppkoppling i tre månader, men nu har jag satellit-kontakt igen. Dyrt, men jag behöver den. I Vounda och Kindamba är läget oförändrat. invånarna i Vounda, där marken finns, har flytt till större byar. Alla tror dock att läget ska bli bättre. Det planeras för val till… LÄS MER

Vounda

Alphonsine har ganska tät kontakt per telefon med de engagerade i Vounda. Nu har vi faat besked att oron tilltagit. De som bott i vaar by och alla andra byar har flytt till Loukakou eller in till centralorten Kindamba. De törs inte stanna kvar, och vi kan ju heller inte… LÄS MER

Mer om oro i Pool

La Semaine Africaine, tisdag 27 december 2016 Återställa säkerheten i Pool. För detta har engagerats armén, gendarmeriet och polisen. Någon regelbunden information om vad man gör lämnas inte av myndigheterna. LSA har sammanställt information från olika trovärdiga vittnen som berörts av händelserna i december. De mest berörda distrikten i Pool… LÄS MER

Bananplantering

Vi har planterat en bananplanta på tomten och ska nu följa den till den börjar ge frukt. Vi har fortfarande inte möjlighet att åka till Vounda. Där väntar 200 bananplantor att planteras. Uppdatering 2/12 paa cybercafé: Här försvann elen hos oss. När den är tillbaka kommer ett par bilder LÄS MER

Moringa Oléifera

Har just läst en artikel i ”La Semaine Africaine” om Moringa Oléifera, som har många goda egenskaper. Trädet och dess produkter har många fördelar för hälsa, näringsvärde, livsmedelssäkerhet och är bra för miljön.  Det är intressant för dietlära, jordbruks- och medicinska produkter. Produkter från trädet kan användas för att behandla… LÄS MER

Fortsatt oro i Pool

Det har inte blivit lugnare i Volunda. Än dröjer det innan vi törs ta oss dit; förrutom att transporter med lastbil till och från Kindamba nu sägs vara inställd. De som äger dem vägrar åka dit, sedan en av deras lastbilar överfallits och brännts. Dimi, som sköter våra djur, har… LÄS MER

Sammanfattning oktober 2016

Det påbörjade bananfältet har inte kunnat slutföras på grund av vår oförmåga att ta oss till Vounda. Vi hoppas fortfarande att läget ska förbättras före årets slut. Plantering av majsfält måste skjutas till till nästa odlingsperiod i januari 2017. Vi har engagerat 4 kvinnor som ska på en annan mark… LÄS MER

Mat o redskap

I september köpte vi mat och redskap till projektet Maman Ulla. Nu tycks en annan väg än den tidigare öppnats, så idag på morgonen är Alphonsine i Brazzaville och skickar det med en lastbil. Vi har ju haft inbrott och mat stulits, se här.   Vi skickar mat för 300 sek… LÄS MER